Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики

Інститут сепсису

У 2018 році створено НДІ сепсису, до складу якого входять кафедри, що займаються гнійно-септичною хірургією та травматологією, інтенсивною терапією та лабораторною діагностикою. Під керівництвом професора Шаповала Сергія Дмитровича успішно захищені 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій.

Запланована НДР на тему: «Діагностика та лікування сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи», метою якого є визначення об’єктивних маркерів ранньої діагностики сепсису та механізмів розвитку поліорганної недостатності; визначення об’єму та складу інфузійної та інотропної підтримки, підвищення ефективності антибактеріальної терапії у хворих на сепсис.

За результатами роботи у 2018-2020 роках опубліковано 16 наукових праць (статей) у періодичних фахових виданнях, у тому числі 8, що публікують матеріали у наукометричних базах рекомендованих ДАК МОН України (Scopus, Web of Science). Видано нововведень – 2, методичні рекомендації МОЗ України – 1.