Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики

НДІ Сепсису

На базі ДЗ "ЗМОПО МОЗ України" відкрито НДІ Сепсису у 2018 році.

Розпочата нова НДР на період з 2018 по 2020 роки

 

 Тема: «Діагностика та лікування сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи»

Мета дослідження:

Покращити результати лікування сепсису у хворих з різними формами ускладненого СДС шляхом визначення ранніх об’єктивних маркерів септичного процесу, а також проведення алгоритмів емпіричної та направленої антибактеріальної терапії..

Завдання дослідження:

  1. Бактеріологічне дослідження ранового відокремлюваного з визначенням чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, їх кількісного та якісного вмісту, а також ступеня обсіменіння 1г тканини, дослідження гематологічної культури з метою точного встановлення діагнозу за етіологічним показником;
  2. З’ясування найбільш ефективних ранніх маркерів септичного процесу з метою проведення чіткої градації між сепсисом та септичним шоком для розпрацювання алгоритмів проведення інфузійно-трансфузійної терапії та інотропної підтримки;
  3. Встановити ступінь мікроциркуляторних порушень у хворих на сепсис при різних формах ускладненого СДС за допомогою допплерівського дослідження та комп’ютерної лазерної флоуметрії з метою визначення об’єму хірургічного втручання;
  4. Імунологічне дослідження адаптивного імунітету, цитокінового статусу, та неспецифічних факторів резистентності організму з метою визначення найбільш специфічних та чутливих для ранньої діагностики показників септичних станів;
  5. Дослідження стрес-лімітуючих систем організму пацієнтів на сепсис з метою корекції виявлених порушень у системі комплексної інтенсивної терапії;
  6. Морфологічне дослідження нирок, печінки, серця, легень, головного мозку померлих хворих із сепсисом з метою встановлення незворотних змін в органах;
  7. Розпрацювання алгоритмів антибактеріальної терапії у хворих на сепсис на тлі ускладненого СДС;
  8. Визначення зав’язків між різними формами ускладненого СДС, станом мікроциркуляторних порушень та біологічними чинниками, що ускладнюють перебіг сепсису та призводять до поліорганної недостатності;
  9. Оцінити роль запалення в прогресуванні сепсису.

Новизна дослідження:

Авторами заплановано вивчити особливості перебігу сепсису у хворих на ускладнений СДС при різних його формах, встановити низку імунологічних, біохімічних, бактеріологічних, гістохімічних маркерів, що дозволить здійснювати його ранню діагностику та стати підґрунтям для покращення кінцевих результатів. Аналогів такого дослідження за його комплексністю в Україні ще не проводилося.