Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики

Науково-дослідннецька робота кафедри

На кафедрі розпочата нова НДР на період з 2016 по 2020 роки

Тема: «Сепсис у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи»

 

Мета: удосконалення діагностики та хірургічного лікування сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та розробка алгоритму надання допомоги (терапія, терміни та обсяг оперативного втручання) на підставі комплексної оцінки клініко-лабораторних проявів захворювання.

 

Завдання дослідження:

1.         Дослідити особливості клінічних проявів хірургічного сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи;

2.         Визначити діагностичну цінність об’єктивних маркерів ендотоксикозу (ПСММ, КТ, МД, ЦІК, ЛІІ, оксид азоту, прокальцитоніну, С-пептиду) та проаналізувати стан імунітету при сепсисі у хворих на ускладнений СДС;

3.         Змоделювати прогностичні схеми перебігу хірургічного сепсису у хворих на ускладнений СДС враховуючи супутні соматичні захворювання;

4.         Розробити та впровадити алгоритм діагностики сепсису у хворих з врахуванням тяжкості ускладненого СДС та супутньої патології;

5.         На підставі одержаних результатів дослідження розробити комплекс лікувальних заходів у хворих на сепсис при ускладненому СДС із терапевтичним впливом на різні патогенетичні ланцюги з використанням сучасних технологій.

6.         Оптимізувати та удосконалити хірургічну тактику (види оперативних втручань та місцеве лікування) у хворих на сепсис при ускладненому СДС.

 

Новизна дослідження: Будуть розроблені способи діагностики патогенетичних форм ускладненого СДС при розвитку сепсису.

 

Буде визначено сучасний ступінь резистентності мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів в досліджуваній групі.

 

Вперше буде з’ясована частота, видовий склад і чутливість мікрофлори при сепсисі, що викликаний ускладненим СДС. Створено та науково обґрунтовано алгоритм вибору антибактеріальної терапії.

 

Буде досліджена імунна система у хворих на сепсис при ускладненому СДС, вивчено вплив імунокоректорів при імунологічних розладах.

 

Вперше буде розроблена тактика хірургічного лікування хворих на сепсис при ускладненому СДС, диференційована до клінічних особливостей осередку патологічного процесу з «активним» веденням ран у післяопераційному періоді.

 

Буде доведено, що комплексний підхід при розвитку сепсису в діагностиці стану гемодинаміки та імунного статусу, дозволить достовірно визначити клінічну форму, а також обрати вид оперативного втручання.