Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики

Науково-дослідннецька робота кафедри

На кафедрі розпочата нова НДР на період з 2016 по 2020 роки

Тема: «Сепсис у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи»

 

Мета: удосконалення діагностики та хірургічного лікування сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та розробка алгоритму надання допомоги (терапія, терміни та обсяг оперативного втручання) на підставі комплексної оцінки клініко-лабораторних проявів захворювання.

Детальніше...

Методичні рекомендації

1. Оптимізація хірургічного лікування ускладненного синдрому діабетичної стопи

ЗМІСТ

 

Перелік скорочень

4

Вступ

5

Класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи

7

Характеристика клінічних спостережень

9

Хірургічне лікування І групи - C1-5Z1E1-3

10

Хірургічне лікування ІІ групи - C6-12Z2E1-3

12

Хірургічне лікування ІІІ групи - C13-15Z3E1-3

20

Хірургічне лікування ІV групи - C16-18Z4E1-3

26

Результати лікування хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи

35

Висновки

39

Перелік рекомендованої літератури

40

 

 

Детальніше...

Науково-практичні конференції

  1. Заседание областного хирургического общества.г. Запорожье. 28 апреля 2005 г.
  2. Науково-практична конференція з міжнародною участю. Сепсис. Проблеми діагностики, терапії та профілактики. 29-30 березня 2006 р. Харків.
  3. Научно-практическая конференция. Актуальные вопроссы гнойно-септической хирургии. Запорожье, 27 ноября 2008 г.
  4. Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів. Рани м’яких тканин. Ранні післяопераційні ускладнення. 18-19 грудня 2008 р. Київ.
  5. Науково-практична конференція. Теорія та практика лікування гнійних ран. Сучасні досягнення та перспективи. Невідкладна хірургія органів гепатопанкреатодуоденальної зони. Актуальні питання колопроктології. Нове в хірургії. 1-3 квітня 2009 р. Харків.

    Детальніше...

План циклів на 2018 рік

Назвациклів

Вид навчання

Тривалість циклу в міс.

Кількість лікарів - слухачів

Дата початку та закінчення циклу

Амбулаторно-поліклінічна хірургія. Лікарі хірурги, лікарі загальної практики-сімейної медицини, терапевти.

ТУ

1

6

02.01– 31.01

Передатестаційний цикл. Лікарі УЗД.

ПАЦ

1

12

02.01.-31.01

Актуальні питання ультразвукової діагностики. Лікарі УЗД.

ТУ

1

12

01.02-02.03

Синдром діабетичної стопи. Антибактеріальна терапія. Сепсис. Лікарі-хірурги, терапевти, ендокринологи, лікарі загальної практики-сімейної медицини.

ТУ

1

6

01.02– 02.03

Передатестаційний цикл. Лікарі УЗД.

ПАЦ

1

12

02.03-02.04

Спеціалізація. Ультразвукова діагностика. Лікарі, що закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

СПЕЦ

3

12

02.04-02.07

Діагностика та лікування гнійної інфекції. Лікарі хірурги, лікарі загальної практики-сімейної медицини, терапевти.

ТУ

1,5

6

16.04– 30.05

Амбулаторно-поліклінічна хірургія. Лікарі хірурги, лікарі загальної практики-сімейної медицини, терапевти.

ТУ

1

12

03.09– 02.10

Передатестаційний цикл. Лікарі УЗД.

ПАЦ

1

12

03.09-02.10

Спеціалізація. Ультразвукова діагностика. Лікарі, що закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

СПЕЦ

3

6

01.10-31.12

Стажування. Лікарі УЗД.

СТАЖ

1

6

02.10-31.10

Діагностика та лікування гнійної інфекції. Лікарі хірурги, лікарі загальної практики-сімейної медицини, терапевти.

ТУ

1

6

01.11– 30.11

Передатестаційний цикл. Лікарі УЗД.

ПАЦ

1

6

01.11.-30.11

Актуальніпитанняультразвукової діагностики. Лікарі УЗД.

ТУ

1

6

30.11-31.12

Співробітники кафедри

clip image002 Шаповал Сергій Дмитрович - перший проректор з науково-педагогічної роботи, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор.

 

 

 

 

Савон Ігор Леонідович - завідувач кафедри, доктор медичних наук.

Закінчив Запорізький медичний університет за фахом лікувальна справа в 1996р. Після закінчення інтернатури по хірургії з 1998р. працював лікарем-хірургом міської лікарні №3 м. Запоріжжя. У 2003р. захистив кандидатську дисертацію з проблеми діагностики раньової інвекції та сепсису.

Детальніше...

Тематичні плани циклів

цикл ТУ „Амбулаторно – поліклінічна хірургія”

Тривалість – 1 місяць ( 156 годин ).

Загальні питання

1. Організація хірургічної допомоги хворим із гнійною патологією.

1.1. Організація хірургічної допомоги.

1.2. Правові основи роботи. Питання етики та деонтології.

1.3. Методи обстеження.

Спеціальні питання

Детальніше...

Лікувальна робота

Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної  хірургії та ультразвукової діагностики  має клінічною базою друге хірургічне відділення міської клінічної лікарні №3, яке є міським гнійно-септичним центром з койками діабетичної стопи,  та надає цілодобову допомогу хворим з гнійною патологією мяких тканин , хворим на сепсис та синдром діабетичної стопи  не тільки мешканцям міста та обасті, але і мешканцям інших областей.

Співробітники кафедри приймають активну участь у лікувалній роботі відділення, виконуючи найскладніші оперативні втручання на кінцівках. Більш половини операцій виконуються співробітниками кафедри. Розроблются та впроваджуються в клінічну практику нові види оперативних втручань.

Навчання на кафедрі

На данний час на кафедрі можливо навчання в  магістратурі, клінічній ордінатурі, аспірантурі, докторантурі  зі спеціальності «ХІРУРГІЯ»

Для лікарів-курсантів проводиться навчання на курсах ТУ, ПАЦ , стажування   та спеціалізація зі спеціальності «ХІРУРГІЯ» та «Ультразвукова діагностика»

Детальніше...

Друковані роботи кафедри

Список надрукованих робіт за 2011 рік

Хірургія. Базовий підручник з хірургії (у 5 книгах)/ Я. С. Березницький, М. П. Захараш, В. Г. Мішалов, С. Д. Шаповал [и др.] // 2007-2011.

Фахові видання:

Оригинальная клиническая классификация осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, Я.С. Березницкий, Д.Ю. Рязанов [и др.] // Клінічна хірургія. – 2011. - № 1 – С.44 - 48.

Детальніше...