Оцінка роботи академії

Актуально

Про академію

Звернення ректора ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

Шановні колеги!

rectorzmapo

Навчання в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти – це удосконалення професійних знань та опанування нових медичних технологій в умовах сприятливого навчального клімату і бездоганної колегіальності компетентних викладачів.

ЗМАПО є сучасним центром післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, має вищий IV рівень акредитації. На теперішній час академія є одним із провідних вищих медичних закладів післядипломної освіти в Україні, в якому працює 174 науково-педагогічних працівників, серед яких 3 Лауреати державної премії України, 1 академік НАМН України та член-кореспондент НАН України, 6 – заслужені діячі науки і техніки України, 6 – заслужених лікарів України, 40 – докторів наук, 31 – професорів, 68 – доцентів, 114 – кандидатів медичних наук.

Головне завдання діяльності академії - підготовка спеціалістів високої кваліфікації для установ практичної охорони здоров'я, спеціалізованих клінік та відділень, науково-дослідних та навчальних інститутів, органів управління охороною здоров'я, а також виконання лікувально-консультативної роботи, науково-дослідних та дисертаційних робіт, підготовка науково-викладацьких кадрів в магістратурі та аспірантурі.

На 27 кафедрах трьох факультетів академії, у відповідності до сучасних вимог безперервної багатоступеневої підготовки медичних кадрів, впроваджені всі види післядипломної підготовки лікарів з 62 медичних спеціальностей. Щорічно в академії проходять післядипломну підготовку близько 7000 лікарів, навчаються в інтернатурі понад 300 лікарів-інтернів, понад 100 лікарів щорічно навчається в аспірантурі та клінічній ординатурі, із них на договірних зобов'язаннях навчається 40-50 клінічних ординаторів, переважна більшість яких – з далекого зарубіжжя.

Кафедри академії використовують сучасне обладнання, нові технології і форми навчання, що дає змогу проводити післядипломну підготовку фахівців на високому професійному рівні. З 2002 року проводяться цикли тематичного удосконалення з трансплантології.

Клінічні кафедри академії розташовані на базах кращих лікувально-профілактичних установ м.Запоріжжя. Щороку викладачі кафедр проводять більше 100 тисяч консультацій, понад 8 тисяч хірургічних операцій. Клінічна база академії становить більше чотирьох тисяч ліжок.

Ми завжди відкриті до співпраці та пишаємось досягненнями колег, які пройшли підготовку в нашій академії, – видатних лікарів, науковців, організаторів охорони здоров’я!

 

Ректор Запорізької медичної академії післядипломної освіти

Академік НАМН України,

Член-кореспондент НАН України, професор                                                                                                                               О.С.Никоненко